trudne pytania

Jakie projekty trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż?

Uzgadnianie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej przez obiekt budowlany. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności…

Continue Reading

Szkolenie BHP, a jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi odbywać szkolenie wstępne lub szkolenie okresowe bhp? Przepisy prawa nie narzucają wymagań w zakresie odbywania szkoleń BHP przez właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Jeśli…

Continue Reading

Próbna ewakuacja – jak często jest wymagana?

Jak często należy przeprowadzać ćwiczenia ewakuacji z budynku? Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w firmie/instytucji jest niewątpliwie istotnym elementem z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników. Przepisem prawnym, który reguluje zagadnienie próbnej ewakuacji jest…

Continue Reading