rzeczoznawca

Warunki uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

13 punktów stanowiących podstawę uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z [1] podstawą do uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej stanowią dane, obejmujące…

Continue Reading

Jakie projekty trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż?

Uzgadnianie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej przez obiekt budowlany. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności…

Continue Reading