Szkolenie wstępne bhp

Szkolenie BHP, a jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi odbywać szkolenie wstępne lub szkolenie okresowe bhp? Przepisy prawa nie narzucają wymagań w zakresie odbywania szkoleń BHP przez właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Jeśli…

Continue Reading