Szkolenie wstępne BHP jako e-learning?


Czy szkolenie wstępne bhp może być przeprowadzone w formie e-learningu?

Coraz częściej spotyka się oferty szkoleń BHP przeprowadzanych w formie szkoleń e-learningowych. Forma ta jest stosunkowo wygodna dla uczestników szkolenia, jednak nie może być wykorzystywana do każdego typu szkolenia.
Rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP określa formy szkoleń wstępnych oraz okresowych dla konkretnych grup pracowniczych. Są to: instruktaż, kurs, seminarium, samokształcenie kierowane.
Właśnie w ramach samokształcenia kierowanego dopuszcza się szkolenia w formie e-learningu. Szkolenie wstępne BHP nie zalicza się jednak do szkoleń, co do których dopuszcza się samokształcenie kierowane. W związku z tym nie może być prowadzone w formie e-learninigowej.
Szkolenia, dla których dopuszcza się formę e-learningu zostały przedstawione w tym artykule.
Formy szkoleń zostały określone w Rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *