Osobne zaświadczenia o odbyciu szkolenia ppoż w ramach szkolenia bhp


Czy po przeprowadzenia szkolenia o tematyce ppoż w ramach szkolenia bhp należy wystawić dodatkowe zaświadczenie o odbyciu szkolenia ppoż?

Nie ma żadnych dokumentów i ustaw, które nakazują dodatkowe poświadczenie odbycia szkolenia o tematyce ochrony przeciwpożarowej w ramach szkolenia okresowego bhp.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracowników z warunkami ochrony przeciwpożarowej, którego zazwyczaj dokonuje się podczas szkoleń bhp. W tym przypadku odbycie szkolenia poświadcza się zaświadczeniem o odbyciu szkolenia okresowego bhp.

W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się na przeprowadzenie odrębnego, poszerzonego szkolenia o tematyce ochrony przeciwpożarowej, jego ukończenie poświadcza się dodatkowym zaświadczeniem – niezwiązanym z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *