dokumenty

Wystąpienie o uzgodnienie rozwiązań zamiennych na zaopatrzenie w wodę

Podstawa prawna W artykule omawiającym rozwiązania w sytuacji, gdy brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wspomniałem o możliwości wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży…

Continue Reading

Jakie projekty trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż?

Uzgadnianie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej przez obiekt budowlany. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności…

Continue Reading