Ochrona Przeciwpożarowa

Wystąpienie o uzgodnienie rozwiązań zamiennych na zaopatrzenie w wodę

Podstawa prawna W artykule omawiającym rozwiązania w sytuacji, gdy brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wspomniałem o możliwości wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży…

Continue Reading

Brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru? Oto, co możesz zrobić!

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest jednym z podstawowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków, obiektów budowlanych i terenów. Jaka ilość wody wymagana jest dla mojego budynku?…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 3

Operat Przeciwpożarowy – wymagania W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1]. Jest to 3…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 2

Operat Przeciwpożarowy – wymagania W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1]. Część pierwsza artykułu…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 1

Operat Przeciwpożarowy – wymagania Operat Przeciwpożarowy jest dokumentem, który określa wymagania prawne stawiane obiektom/budynkom/terenom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ostatnich miesiącach Operaty Przeciwpożarowe zwiększyły swą popularność ze względu na zmianę…

Continue Reading

Oświetlenie awaryjne – podział i rodzaje

Oświetlenie awaryjne – co to jest? Mianem oświetlenia awaryjnego określa się oświetlenie, które stosowane jest podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Źródło zasilania opraw oświetlenia awaryjnego jest niezależne od zasilania odpraw…

Continue Reading