Ochrona Przeciwpożarowa

Materiały wykorzystywane w przepustach instalacyjnych.

Czym są przepusty instalacyjne? Mianem przepustów instalacyjnych określa się przejścia instalacji (np. rur, przewodów kominowych, pojedynczych kabli, wiązek kablowych), przez elementy oddzielenia pożarowego o wyznaczonej klasie odporności ogniowej. Zabezpieczenie przeciwpożarowe…

Continue Reading

Minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych

Ile wynoszą minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych oraz magazynu gazu płynnego? Minimalne strefy zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu [1]: Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy…

Continue Reading

Warunki uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

13 punktów stanowiących podstawę uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z [1] podstawą do uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej stanowią dane, obejmujące…

Continue Reading