wniosek

Wystąpienie o uzgodnienie rozwiązań zamiennych na zaopatrzenie w wodę

Podstawa prawna W artykule omawiającym rozwiązania w sytuacji, gdy brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wspomniałem o możliwości wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży…

Continue Reading