Wschowa, ul. Działkowa 3 668 605 023 iexpect.pl@gmail.com

Nasza oferta

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - opracowanie i aktualizacja wraz z graficznymi planami ewakuacji i rozmieszczeniem urządzeń ppoż....

Czytaj więcej

Szkolenia BHP

Prowadzimy szkolenie bhp wstępne i szkolenie bhp okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i kierowniczych....

Czytaj więcej

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Prowadzimy serwis i naprawy systemów sygnalizacji pożaru, przeglądy okresowe czujek, klap dymowych, ręcznych ostrzegaczy pozarowych. Wymieniamy...

Czytaj więcej

Pierwsza Pomoc

Szkolenia, instruktaże i pokazy, także z użyciem fantoma. Szkolenie prowadzą zawsze osoby mające duże doświadczenie zawodowe...

Czytaj więcej

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia teoretyczne oraz PRAKTYCZNE z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas szkolenia omawiamy szczegółowo szeroki zakres bezpieczeństwa pożarowego...

Czytaj więcej

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Przegląd, konserwacja oraz montaż hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonujemy badanie wydajności i ciśnienia wraz z wystawieniem...

Czytaj więcej

Legalizacja gaśnic

Coroczny przegląd i legalizacja gaśnic w obiekcie wraz z wykonaniem odpowiedniej konserwacji i naprawy. Ceny legalizacji...

Czytaj więcej

Przepusty instalacyjne

Wykonujemy zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia pożarowego za pomocą mas pęczniejących, kołnieży i opasek. Koszt...

Czytaj więcej

Operat Ochrony Przeciwpożarowej

Opracowujemy Operat Ochrony Przeciwpożarowej dla składowisk odpadów, magazynów, ferm i innych przedsiębiorstw. Podczas opracowywania dokumentu przeprowadzamy...

Czytaj więcej

 

Gdzie jesteśmy?

 

 

Wykonujemy usługi na terenie południowo-zachodniej Polski:

REJON ZACHÓD:

 

REJON POŁUDNIE:

Potrzebujesz pomocy w sprawach bhp i ppoż, a nie znalazłeś swojej miejscowości – skontaktuj się z naszym pracownikiem.

Kontakt

 

iexpect kontakt        iExpect Grzegorz Gliński

        ul. Działkowa 3, 67-400 Wschowa

        NIP: 497 00 77 614

        tel. 668 605 023

        Email: iexpect.pl@gmail.com

        Wiedza – Dajemy rzetelność i jakość usług

        Doświadczenie – Szybkie i skuteczne rezultaty

        Umiejętności – Pełna satysfakcja klientów