Pierwsza pomoc w czasie koronawirusa

Pierwsza pomoc, a COVID-19.

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy wynika bezpośrednio m.in. z Art. 162 Kodeksu Karnego:

1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednak w dobie koronawirusa, gdy wysoką wagę przywiązujemy do zachowania dystansu społecznego, a bezpośredni kontakt, zwłaszcza z nieznajomą osobą, jest dla większości ludzi niekomfortowy lub wręcz niebezpieczny, udzielenie pierwszej pomocy może stać się problemem.

Zasady bezpieczeństwa podczas pierwszej pomocy

Najważniejszą zasadą podczas udzielania pierwszej pomocy, jest niepisana zasada „RWD” – ratuj własną d… 🙂 Zasada ta jest szczególnie istotna w czasie COVID-19, gdy staramy się uniknąć bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym

Podczas udzielania pierwszej pomocy powinniśmy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:

  • używać rękawiczek jednorazowych,
  • zasłaniać usta i nos maseczką np. chirurgiczną,
  • unikać kontaktu z wydzielinami, szczególnie krwią,
  • można rozważyć zasłonięcie ust i nosa także osobie poszkodowanej,
  • po udzieleniu pierwszej pomocy dokładnie umyć i zdezynfekować dłonie.

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

Zalecenia dotyczące udzielenia pierwszej pomocy w czasie COVID-19 przedstawiła Europejska Rada Resuscytacji:

Podczas pandemii COVID-19:
• Załóż, że każda poszkodowany jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i odpowiednio do
tego postępuj. Poszkodowany może nie mieć objawów infekcji a mimo to być nosicielem
wirusa.
• Jeśli poszkodowany przebywa w jednym mieszkaniu z inną osobą mogącą udzielić pomocy i
jest zakażony wirusem SARS-CoV-2 to taka osoba prawdopodobnie już została narażona na
kontakt z wirusem i może być gotowa udzielić pierwszej pomocy.

Jeśli przy poszkodowanym brak innej mieszkającej z nim osoby:
• Postępuj zgodnie z krajowymi zaleceniami dotyczącymi dystansu społecznego, jeśli to możliwe użyj środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
• Środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maski, ochrony oczu itp.) mogą być używane w każdym przypadku udzielania pierwszej pomocy, ale zawsze należy zachować ostrożność, w celu ochrony poszkodowanego i osoby udzielającej pierwszej pomocy.
• Wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy pracownicy powinni najpierw założyć środki ochrony indywidualnej (ŚOI) a potem, bez zbędnej zwłoki, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.
• Jeśli poszkodowany reaguje i jest w stanie wykonywać polecenia dotyczące samodzielnego udzielenia sobie pierwszej pomocy, udziel porady z bezpiecznej odległości (2 m). Jeśli poszkodowany posiada osłonę twarzy / maskę, zachęć go do noszenia jej podczas udzielania pierwszej pomocy. Jeśli członkowie rodziny chcą udzielić poszkodowanemu bezpośredniej pomocy można ich instruować w tym zakresie. Niekiedy trzeba będzie na miejsce udzielania pierwszej pomocy donieść np. środki opatrunkowe, bandaże itp.
• Jeśli poszkodowany nie reaguje lub nie jest w stanie sam udzielić sobie pierwszej pomocy, może być konieczne zapewnienie bezpośredniej opieki. Jednak poszkodowany i osoba udzielająca pierwszej pomocy muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka przeniesienia infekcji.

Kolejność działań podejmowanych przy poszkodowanym przez świadka zdarzenia, do którego
doszło poza miejscem zamieszkania:

• Natychmiast wezwij pomoc medyczną.
• Jeśli to możliwe noś rękawiczki, kiedy dotykasz i opiekujesz się poszkodowanym.
• Jeśli możesz noś osłonę twarzy / maskę i rozważ założenie osłony twarzy / maski na twarz poszkodowanego.
• Dotykaj tylko tego, co jest absolutnie niezbędne, pamiętając, że zarówno poszkodowany jak i wszystkie powierzchnie wokół niego mogą być zanieczyszczone przez wirusa.
• Zapewnij tylko absolutnie niezbędną pomoc w celu ograniczenia czasu ekspozycji. Może to oznaczać wykonanie takich procedur jak kontrolowanie dużego, zewnętrznego krwawienia, założenie opatrunku, podanie adrenaliny w ampułko strzykawce, ocenę przytomności poprzez potrząsanie osobą i zawołanie oraz odpowiednie ułożenie poszkodowanego.

Po zakończeniu udzielanie pierwszej pomocy koniecznie:

• Zdejmij i wyrzucić wszelkie ŚOI
• Dokładnie umyj ręce gorącą wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund
• Tak szybko, jak to możliwe wypierz wszystkie ubrania
• Bądź przygotowany na kwarantannę i przestrzegaj krajowych wytycznych, jeśli
wystąpią u ciebie objawy COVID-19 po udzieleniu pierwszej pomocy

Koronawirus, a resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Problem pierwszej pomocy w dobie koronawirusa pojawia się szczególnie, gdy poszkodowany stracił funkcje życiowe i wymagane jest stosowanie RKO, metodą usta-usta. Prowadzenie oddechów zastępczych szczególnie zwiększa ryzyko zakażenia wirusem. W związku z tym w czasie pandemii nie musimy prowadzić oddechów zastępczych, aby nie ryzykować zarażenia. Powinniśmy jednak cały czas prowadzić masaż serca, aby utrzymywać krążenie krwi, do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Podsumowanie

Udzielanie pierwszej pomocy jest czynnością niezwykle ważną zwłaszcza, w przypadku zatrzymania krążenia, gdzie nieodwracalne zmiany w mózgu zachodzą już po 4 minutach. Jest to czas, w którym profesjonalna pomoc w większości przypadków nie ma szans dojechać do poszkodowanego, więc jeśli my nie udzielimy pierwszej pomocy, to nikt tego nie zrobi.

W związku z powyższym, pomimo pandemii pamiętajmy, że ludzkie życie jest najważniejsze i powinniśmy udzielić pomocy w każdym przypadku, z zachowaniem należnej ostrożności.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tematu pierwszej pomocy lub chcieliby odbyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *