System sygnalizacji pożaru SSP / SAP cz. 3 – zalecenia projektowe

System sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru, potocznie nazywany SSP lub SAP, to zestaw urządzeń, których celem jest wczesne wykrycie zagrożenia (dymu, płomienia, wzrostu temperatury itd.) oraz przekazanie informacji o pożarze…

Continue Reading

System sygnalizacji pożaru SSP / SAP cz. 2 – rodzaje czujek, podział i zastosowanie

System sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru, potocznie nazywany SSP lub SAP, to zestaw urządzeń, których celem jest wczesne wykrycie zagrożenia (dymu, płomienia, wzrostu temperatury itd.) oraz przekazanie informacji o pożarze…

Continue Reading

System sygnalizacji pożaru SSP / SAP cz. 1 – wykorzystywane elementy

System sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru, potocznie nazywany SSP lub SAP, to zestaw urządzeń, których celem jest wczesne wykrycie zagrożenia (dymu, płomienia, wzrostu temperatury itd.) oraz przekazanie informacji o pożarze…

Continue Reading

Wystąpienie o uzgodnienie rozwiązań zamiennych na zaopatrzenie w wodę

Podstawa prawna W artykule omawiającym rozwiązania w sytuacji, gdy brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wspomniałem o możliwości wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży…

Continue Reading

Brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru? Oto, co możesz zrobić!

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest jednym z podstawowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków, obiektów budowlanych i terenów. Jaka ilość wody wymagana jest dla mojego budynku?…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 3

Operat Przeciwpożarowy – wymagania W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1]. Jest to 3…

Continue Reading