Ochrona Przeciwpożarowa


Bezpieczeństwo pożarowe to stan eliminujący zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.

Uzyskiwany jest poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych, technicznych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych i prowadzenie działań zapobiegawczych.


Zakaz palenia

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy:


Gdzie jesteśmy?

Wykonujemy usługi na terenie zachodniej Polski:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie MAPA-1-300x280.jpg

REJON POŁUDNIE:

Potrzebujesz pomocy w sprawach bhp i ppoż, a nie znalazłeś swojej miejscowości – skontaktuj się z naszym pracownikiem.