Przygotowanie budynku do odbioru PSP


Dostosowujemy budynek do obowiązkujących wymagań przeciwpożarowych. Dostarczamy i montujemy znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe. Pomagamy przy odbiorze budynku przez Straż Pożarną. Wybieramy zawsze najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiazania dla przedsiębiorcy.


Ceny przygotowania do odbioru przez straż pożarną zależne są od wielkości budynku, ilości stref pożarowych, zakresu prac itd. Posiadamy duże doświadczenie we właściwym wyposażeniu i oznakowaniu obiektów oraz zastosowaniu rozwiązań pozwalających na doprowadzenie budynków do przepisów ppoż.

W celu uzyskania indywidualnej wyceny prosimy o kontakt.


Gdzie jesteśmy?

Wykonujemy usługi na terenie zachodniej Polski:

REJON POŁUDNIE:

Potrzebujesz pomocy w sprawach bhp i ppoż, a nie znalazłeś swojej miejscowości – skontaktuj się z naszym pracownikiem.