System sygnalizacji pożaru SSP / SAP cz. 2 – rodzaje czujek, podział i zastosowanie


System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru, potocznie nazywany SSP lub SAP, to zestaw urządzeń, których celem jest wczesne wykrycie zagrożenia (dymu, płomienia, wzrostu temperatury itd.) oraz przekazanie informacji o pożarze do użytkowników chronionego obiektu.

Wstęp do serii z podstawowym opisem wykorzystywanych elementów przedstawiono w części 1 – dostępnej tutaj.

Pożary testowe

Aby dobrze zrozumieć podział czujek oraz ich możliwości skutecznej detekcji pożaru należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie każda spalana substancja zachowuje się w identyczny sposób.

Niektóre przedmioty wydzielają przy spalaniu/tleniu dużą ilość gęstego dymu przy małym płomieniu, inne, dla odmiany – lekki dym, ale przy dużej ilości płomienia itd. Zatem dla skutecznej ochrony należy mieć świadomość doboru właściwych czujek do chronionej przestrzeni. Czujki poddaje się badaniom skuteczności na pożary testowe, które przedstawiają spalanie różnie zachowujących się materiałów:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wytyczne SITP WP-02:2010

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że każda czujka jest przeznaczona do konkretnego rodzaju wykrywanych pożarów. Oczywiście istnieją czujki wielodeketorowe, o których wspominałem wcześniej, które łączą zalety dwóch rodzajów czujek, ale ich cena jest wyższa – tu decyzję o doborze powinien rozważyć projektant na etapie wykonywania założeń projektowych systemu sygnalizacji pożaru.

Poniżej zaprezentowano przykładową tabelę opisującą skuteczność punktowych czujek w zależności od rodzaju pożaru testowego:

Źródło: Wytyczne SITP WP-02:2010

Podział czujek – detektorów

Istnieje kilka możliwości podziału czujek – poniżej zaprezentowano jeden z nich, moim zdaniem najbardziej przejrzysty i łatwy do zrozumienia – podział ze względu na rodzaj detekcji:

 1. Czujki dymu:
  • optyczna (rozpraszająca i pochłaniająca)
  • jonizacyjna
 2. Czujki płomienia:
  • z detekcją ultrafioletu
  • z detekcją podczerwieni
 3. Czujki ciepła:
  • reagujące na przekroczenie danej temperatury
  • reagujące na szybkość wzrostu temperatury
 4. Czujki wykrywające gazy: CO, NO2, CO2 itp.
 5. Czujki wielodetektorowe – będące połączeniem ww. czujek.

Czujki specjalnego przeznaczenia

Warto zwrócić uwagę także dodatkowy aspekt, którym warto kierować się przy doborze czujek – podział ze względu na sposób przeznaczenia/umiejscowienia detektorów:

 1. Czujki radiowe – łączące się z centralą za pomocą połączeń bezprzewodowych.
 2. Czujki do stref zagrożonych wybuchem – specjalne czujki, które JAKO JEDYNE mogą być montowane w strefach zagrożonych wybuchem.

Jak dobierać czujki?

Właściwy dobór czujek jest kluczowym etapem projektowania systemu sygnalizacji pożaru. Przy projektowaniu systemu należy wziąć pod uwagę:

 • charakterystykę składowanych materiałów palnych,
 • proces technologiczny w zakładzie,
 • wielkość pomieszczeń,
 • możliwości montażowe,
 • występowanie stref zagrożenia wybuchem.

Za odpowiedni dobór czujek odpowiedzialny jest projektant systemu sygnalizacji pożaru w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zapraszamy do kolejnych artykułów z serii, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące pracy systemu sygnalizacji pożaru – zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *