wymagania

Brakuje wody do zewnętrznego gaszenia pożaru? Oto, co możesz zrobić!

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest jednym z podstawowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków, obiektów budowlanych i terenów. Jaka ilość wody wymagana jest dla mojego budynku?…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 3

Operat Przeciwpożarowy – wymagania W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1]. Jest to 3…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 2

Operat Przeciwpożarowy – wymagania W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1]. Część pierwsza artykułu…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 1

Operat Przeciwpożarowy – wymagania Operat Przeciwpożarowy jest dokumentem, który określa wymagania prawne stawiane obiektom/budynkom/terenom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ostatnich miesiącach Operaty Przeciwpożarowe zwiększyły swą popularność ze względu na zmianę…

Continue Reading

Minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych

Ile wynoszą minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych oraz magazynu gazu płynnego? Minimalne strefy zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu [1]: Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy…

Continue Reading