obowiązki pracodawcy

Nowe przepisy przeciwpożarowe dla Escape Room’ów

Jakie nowe wymagania ppoż dla Escape Room? Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jasno określają warunki, jakie powinny spełniać lokale i pomieszczenia użyteczności publicznej zarówno w kwestiach techniczno-budowlanych [1], jak również…

Continue Reading

Próbna ewakuacja – jak często jest wymagana?

Jak często należy przeprowadzać ćwiczenia ewakuacji z budynku?   Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w firmie/instytucji jest niewątpliwie istotnym elementem z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników. Przepisem prawnym, który reguluje zagadnienie próbnej ewakuacji…

Continue Reading

Czy informować straż pożarną o próbnej ewakuacji?

W jakich przypadkach należy informować PSP o próbnej ewakuacji?   Przepisem prawnym, który reguluje zagadnienie próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.…

Continue Reading