escape room

Nowe przepisy przeciwpożarowe dla Escape Room’ów

Jakie nowe wymagania ppoż dla Escape Room? Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jasno określają warunki, jakie powinny spełniać lokale i pomieszczenia użyteczności publicznej zarówno w kwestiach techniczno-budowlanych [1], jak również…

Continue Reading