jednoosobowa działalność gospodarcza

Nowe przepisy przeciwpożarowe dla Escape Room’ów

Jakie nowe wymagania ppoż dla Escape Room? Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jasno określają warunki, jakie powinny spełniać lokale i pomieszczenia użyteczności publicznej zarówno w kwestiach techniczno-budowlanych [1], jak również…

Continue Reading

Szkolenie BHP, a jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi odbywać szkolenie wstępne lub szkolenie okresowe bhp?   Przepisy prawa nie narzucają wymagań w zakresie odbywania szkoleń BHP przez właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.…

Continue Reading