Szkolenie BHP, a jednoosobowa działalność gospodarcza


Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi odbywać szkolenie wstępne lub szkolenie okresowe bhp?

Przepisy prawa nie narzucają wymagań w zakresie odbywania szkoleń BHP przez właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jeśli natomiast osoba prowadząca działalność wykonuje zadania podwykonawcze dla innej firmy może zdarzyć się, że zleceniodawca będzie wymagał odbycia określonych szkoleń, w tym szkolenia BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *