Próba ciśnieniowa węży hydrantowych


Jak często powinna być wykonywana próba ciśnieniowa węży hydrantowych?

Najważniejszą informacją, której często nie są świadomi właściciele obiektów jest to, że próba ciśnieniowa węży hydrantowych oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, to DWIE CAŁKOWICIE RÓŻNE RZECZY.

Próbę ciśnieniową omówię w poniższym artykule.

Badanie ciśnienia i wydajności było opisane tutaj.

Na czym polega próba ciśnieniowa węży hydrantowych?

Jest to badanie wytrzymałości węży w hydrantach wewnętrznych na maksymalne ciśnienie robocze. Próba polega na wypełnieniu badanego odcinka wężowego cieczą roboczą i sprężeniem cieczy, aż do osiągnięcia wymaganego ciśnienia, o którym pisałem już w artykule – badanie hydrantów wewnętrzych.

Następnie należy sprawdzić szczelność węża, zwłaszcza w miejscach podatnych na uszkodzenia, np. na styku węża z łącznikami.

Próbę przeprowadza się co 5 lat lub częściej, jeśli wystąpi przypuszczenie uszkodzenia odcinka wężowego podczas corocznego przeglądu instalacji hydrantów wewnętrznych.

Wyniki badania

Dopuszczenie węża hydrantu wewnętrznego do dalszego użytkowania dozwolone jest tylko po zaliczeniu próby na maksymalne ciśnienie robocze. Jeśli zauważone zostaną nawet minimalne przecieki lub odkształcenia wąż powinien być naprawiony lub wymieniony, a próba powinna zostać powtórzona po usunięciu usterki.

Badanie węża powinno zostać potwierdzone indywidualną informacją uwzględniającą datę badania (np. w formie zawieszki) na każdym wężu oraz protokołem z badania, podsumowującym wyniki badania całej sieci hydrantów wewnętrznych.

Odpowiedni zestaw narzędzi

Poprawne wykonanie badania wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także użycia właściwego sprzętu pomiarowego. Nasza firma dysponuje kompletnym zestawem narzędzi pomiarowych i pomocniczych, w skład których wchodzą:

  • profesjonalna pompa ręczna z manometrem – pozwalająca na zwiększenie ciśnienie w układzie nawet do 5 Mpa,
  • zestaw łączników pożarniczych – dzięki któremu możliwe jest podłączenie do węży pożarniczych o każdej średnicy,
  • zawory odcinające o różnych średnicach – pozwalających na zamknięcie przepływu środka z jednej strony badanego odcinka wężowego,

Podstawa prawna

[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *