Przegląd, naprawa i badanie hydrantów zewnętrznych


Jak często powinien odbywać się przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych?

Zgodnie z [1] przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych powinny mieć miejsce co najmniej raz w roku. Osobą odpowiedzialną za wykonanie kontroli hydrantów zewnętrznych jest właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych

Coroczny przegląd hydrantów powinien uwzględniać pomiar ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz przepływu wody w hydrancie zewnętrznym.

W naszej firmie używamy profesjonalnego sprzętu pomiarowego, w skład którego wchodzą:

 • zawór odcinający – do pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego,
 • manometr – do wskazania aktualnego ciśnienia,
 • dysze wzorcowe – pozwalające na wyliczenie przepływu wody w hydrancie w l/min

Samo badanie, to jednak nie wszystko, w ramach kompleksowego przeglądu wykonujemy także:

 • oględziny zewnętrzne hydrantu i zasuwy hydrantowej,
 • kontrola działania zaworu odcinającego i zasuwy,
 • konserwacja i zabezpieczenie elementów hydrantu odpowiednimi środkami,
 • wystawienie kompletnego protokołu poprzeglądowego.

Wymagania w zakresie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych

§ 10. 8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

 1. dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s,
 2. dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s,
 3. dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s,
 4. (…)

§ 10. 11. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa.

Znasz już wymagania dotyczące hydrantów zewnętrznych. Informacje dotyczące hydrantów wewnętrznych znajdują się w tym artykule.

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą ppoż budynków, wliczając w to wymienione wcześniej badania. Oferta firmy dostępna jest pod tym adresem.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *