Częstotliwość szkoleń BHP


Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne oraz okresowe. 

Szkolenie wstępne BHP – powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Dzieli się na część ogólną (instruktaż ogólny)  oraz instruktaż stanowiskowy. Więcej o szkoleniu wstępnym BHP możesz przeczytać tutaj.

Szkolenie okresowe BHP – odbywa się z częstotliwością określoną dla danych grup pracowniczych:

  1. Szkolenie dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, tj. kierowników, mistrzów i brygadzistów – nie rzadziej, niż raz na 5 lat, pierwsze szkolenie w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowniczym
  2. Szkolenie dla pracowników inżynieryjno – technicznych oraz pracowników i osób wykonujących zadania służby BHP – nie rzadziej, niż raz na 5 lat, pierwsze szkolenie w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach
  3. Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych – nie rzadziej, niż raz na 6 lat, pierwsze szkolenie w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach
  4. Szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej, niż raz na 3 lata, pierwsze szkolenie w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach
  5. Szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa – nie rzadziej, niż raz w roku, pierwsze szkolenie w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach
  6. Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP – przed rozpoczęciem wykonywania zadań dla służby BHP.

Częstotliwości szkoleń określone są w Rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *