Szkolenia BHP w formie e-learningu


Jakie szkolenia mogą odbywać się w formie e-learningu?

Rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP określa formy szkoleń wstępnych oraz okresowych dla konkretnych grup pracowniczych. Są to: instruktaż, kurs, seminarium, samokształcenie kierowane.

W ramach samokształcenia kierowanego możliwe jest przeprowadzenia szkoleń w formie e-learningu.

Formę tą można przyjąć jedynie dla szkoleń okresowych bhp:

  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników służby bhp,
  • dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami.

Warto przypomnieć, że szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie może odbywać się w formie e-learningu. Nie umożliwia się także wykorzystania tej formy nauczania do szkoleń wstępnych bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *