Czy informować straż pożarną o próbnej ewakuacji?


W jakich przypadkach należy informować PSP o próbnej ewakuacji?

Przepisem prawnym, który reguluje zagadnienie próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Informowanie Straży Pożarnej o wymaganych ww. rozporządzeniem ćwiczeniach próbnej ewakuacji jest obowiązkowe.

W odniesieniu do próbnej ewakuacji do informowania PSP o próbnej ewakuacji dokument stanowi, że:

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o planowanym terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji nie później, niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Przepis ten dotyczy jedynie określonych w Rozporządzeniu obiektów – zostały one wyszczególnione w tym artykule.

Jak to wygląda w praktyce?

Poinformowanie straży pożarnej jest obowiązkowe w wyżej wymienionych przypadkach – w praktyce opiera się jedynie na wysłaniu pisma informującego o terminie i zakresie ćwiczeń. Warto wspomnieć, że straż pożarna niekoniecznie pojawi się na próbnej ewakuacji – nie jest to ich obowiązkiem, więc podczas wystawiania pisma nie trzeba zwracać się w formie zaproszenia, jedynie w formie informacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *