Wyposażenie budynku w gaśnice


Jaka ilość gaśnic wymagana jest w obiekcie?

Określenie wymagań w zakresie wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, w tym gaśnice przenośne, przedstawione jest w [1].

Zgodnie z powyższym obiekty muszą zostać wyposażone w gaśnie, które spełniają wymagania określone w Polskiej Normie. Dobór gaśnic powinien być dostosowany do zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie.

Wyróżnia się 5 grup pożarów:

A – pożar materiałów stałych pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi z wytworzeniem żarzących się węgli, np. drewno, papier, węgiel, tkaniny

B – pożar cieczy i materiałów stałych topiących się pod wpływem wysokiej temperatury , np. benzyna, nafta, alkohol, aceton, parafina

C – pożar gazów, np. metan, propan, wodór, acetylen

D – pożar metali, np. magnez, sód, potas, lit

F – pożar tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych np. rozgrzany olej na patelni lub we frytkownicy

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów gaśnic – odmiennych wielkości, zawierających różne rodzaje środków gaśniczych. Przy właściwym doborze gaśnic do obiektu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowejSzczegółowe informacje o rodzajach gaśnic znajdziesz w tym artykule.

Wymagana ilość gaśnic w budynku:

  1. Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
    • zakwalifikowanej jako ZLI, ZL II, ZL III lub ZL V,
    • PM o gęstości obciążenia ogniowego >500 MJ/m2,
    • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.
  2. Na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem strefy ZL IV.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *