Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 1


Operat Przeciwpożarowy – wymagania

Operat Przeciwpożarowy jest dokumentem, który określa wymagania prawne stawiane obiektom/budynkom/terenom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ostatnich miesiącach Operaty Przeciwpożarowe zwiększyły swą popularność ze względu na zmianę w Ustawie o odpadach, która narzuca obowiązek opracowania tego dokumentu dla Przedsiębiorstw, które zajmują się zbieraniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem odpadów, jeśli choć jeden z tych odpadów jest odpadem palnym.

Szczegółowe informacje o tym, kto musi opracować Operat Przeciwpożarowy, opisane zostały w tym artykule.

Wytyczne do Operatu Przeciwpożarowego

Do niedawna nie było określonych dokładnych wymagań dotyczących zagospodarowania odpadów na terenach Zakładów, a podczas opracowywania dokumentów posługiwano się wytycznymi z aktualnych przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej [t.j. Dz. U. z 2018 roku poz.620].

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz.719, z 2019 roku poz.67].

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz.1030].

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.1422].

Nowe Rozporządzenie

19.02.2020 r. zostało wydane, a 4.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Długo wyczekiwane przez osoby z branży Rozporządzenie określa większość wymagań, które stawia się Zakładom związanym ze zbieraniem, przetwarzaniem, wytwarzaniem odpadów. Rozporządzenie podaje także informację z nieprzekraczalnymi terminami, w których Zakłady z Operatami opracowanymi „na starych zasadach” powinny zostać doprowadzone do stanu zgodnego z nowymi przepisami.

Poza powyższym w Rozporządzeniu określone zostały m.in.:

  • maksymalne strefy pożarowe z odpadami palnymi,
  • podział na sekcje magazynowe,
  • maksymalne wysokości i odległości składowania,
  • wymagania w zakresie ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  • określenie wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego itd.

Już niedługo na blogu nowy wpis ze szczegółowym opisem wymagań oraz konkretnymi przykładami – zapraszam do zapisania się do newslettera, aby otrzymać bieżące informacje o nowych artykułach.

Kto może wykonać Operat Przeciwpożarowy

Informacje o tym, kto może wykonać Operat Przeciwpożarowy oraz szczegółowa droga uzgodnienia dokumentu została przedstawiona w tym artykule.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie operatów przeciwpożarowych lub potrzebują Państwo wykonać taki dokument proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *