Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 1


Operat Przeciwpożarowy – wymagania

Operat Przeciwpożarowy jest dokumentem, który określa wymagania prawne stawiane obiektom/budynkom/terenom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ostatnich miesiącach Operaty Przeciwpożarowe zwiększyły swą popularność ze względu na zmianę w Ustawie o odpadach, która narzuca obowiązek opracowania tego dokumentu dla Przedsiębiorstw, które zajmują się zbieraniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem odpadów, jeśli choć jeden z tych odpadów jest odpadem palnym.

Szczegółowe informacje o tym, kto musi opracować Operat Przeciwpożarowy, opisane zostały w tym artykule.

Wytyczne do Operatu Przeciwpożarowego

Do niedawna nie było określonych dokładnych wymagań dotyczących zagospodarowania odpadów na terenach Zakładów, a podczas opracowywania dokumentów posługiwano się wytycznymi z aktualnych przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej [t.j. Dz. U. z 2018 roku poz.620].

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz.719, z 2019 roku poz.67].

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz.1030].

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.1422].

Nowe Rozporządzenie

19.02.2020 r. zostało wydane, a 4.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Długo wyczekiwane przez osoby z branży Rozporządzenie określa większość wymagań, które stawia się Zakładom związanym ze zbieraniem, przetwarzaniem, wytwarzaniem odpadów. Rozporządzenie podaje także informację z nieprzekraczalnymi terminami, w których Zakłady z Operatami opracowanymi “na starych zasadach” powinny zostać doprowadzone do stanu zgodnego z nowymi przepisami.

Poza powyższym w Rozporządzeniu określone zostały m.in.:

  • maksymalne strefy pożarowe z odpadami palnymi,
  • podział na sekcje magazynowe,
  • maksymalne wysokości i odległości składowania,
  • wymagania w zakresie ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  • określenie wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego itd.

Już niedługo na blogu nowy wpis ze szczegółowym opisem wymagań oraz konkretnymi przykładami – zapraszam do zapisania się do newslettera, aby otrzymać bieżące informacje o nowych artykułach.

Kto może wykonać Operat Przeciwpożarowy

Informacje o tym, kto może wykonać Operat Przeciwpożarowy oraz szczegółowa droga uzgodnienia dokumentu została przedstawiona w tym artykule.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie operatów przeciwpożarowych lub potrzebują Państwo wykonać taki dokument proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *