Okres ważności szkoleń BHP


Jak długo ważne są szkolenia BHP wykonywane w zakładzie pracy?

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne wykonują wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy – więcej o szkoleniach wstępnych przeczytacie tutaj. Szkolenia okresowe, jak sama nazwa wskazuje, wykonują pracownicy w okreslonych czasookresach, zależnych od stanowiska pracy.

Częstotliwość szkoleń BHP:

Rodzaj szkoleniaKto podlega szkoleniuCzęstotliwość szkoleń
Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny).Nowo zatrudnieni pracownicy, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu,studenci odbywający praktykę w zakładzie pracy. Wszyscy pracownicy, przed rozpoczęciem pracy.
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.Pracodawcy oraz
inne osoby kierujące pracownikami (w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści).
– Co najmniej raz na
5 lat.
– Pierwsze szkolenie do 6 miesięcy od rozpoczęcia
pracy na stanowisku kierowniczym

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-techniczncych oraz pracowników służby BHP.
Pracownicy inżynieryjno-techniczni,
w tym projektanci, konstruktorzy
maszyn i innych urządzeń
technicznych, technolodzy
i organizatorzy produkcji,
Pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby.
– Co najmniej raz na
5 lat
– Pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia
pracy na ww. stanowisku.
Szkolenie okresowe dla
pracowników zatrudnionych
na stanowiskach
robotniczych.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.– Co najmniej raz na 3
lata, lub
– Co najmniej 1 w roku na stanowiskach
robotniczych, na których
występują szczególnie
duże zagrożenia dla bezpieczeństwa
lub zdrowia
pracowników.
Pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia
pracy na ww. stanowiskach.
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno–biurowych.Pracownicy administracyjno-biurowi.– Co najmniej 1 na
6 lat.
– Pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia
pracy na ww.
stanowiskach.
Szkolenie pracodawców
wykonujących zadania
służby bhp.
Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP.Przed rozpoczęciem wykonywania zadań służby BHP.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące szkoleń BHP – zapraszam do kontaktu zarówno e-mailowego, jak i telefonicznego.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *