Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby BHP


Jakie wymagania przewidywane są dla pracowników służby BHP?

Wymagania, jakie musi spełniać pracownik służby BHP, aby uzyskać dane stanowisko pracownicze, określone są w §4 ust. 2 Rozporządzenia [1].

STANOWISKOWYMAGANIA KWAFILIKACYJNE
Inspektor ds. BHPtechnik bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy inspektor ds. BHP / pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce• technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
LUB
• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista ds. BHP / pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
LUB
• studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp
Starszy specjalista ds. BHP• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
LUB
• studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
Główny specjalista ds. BHP• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
LUB
• studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *