Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 2

Operat Przeciwpożarowy – wymagania W tym artykule przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dla Operatów Przeciwpożarowych dla miejsc związanych z gospodarką odpadami, narzuconych przez Rozporządzenie [1]. Część pierwsza artykułu…

Continue Reading

Operat przeciwpożarowy – nowe wymagania cz. 1

Operat Przeciwpożarowy – wymagania Operat Przeciwpożarowy jest dokumentem, który określa wymagania prawne stawiane obiektom/budynkom/terenom w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ostatnich miesiącach Operaty Przeciwpożarowe zwiększyły swą popularność ze względu na zmianę…

Continue Reading

Oświetlenie awaryjne – podział i rodzaje

Oświetlenie awaryjne – co to jest? Mianem oświetlenia awaryjnego określa się oświetlenie, które stosowane jest podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Źródło zasilania opraw oświetlenia awaryjnego jest niezależne od zasilania odpraw…

Continue Reading

Materiały wykorzystywane w przepustach instalacyjnych.

Czym są przepusty instalacyjne? Mianem przepustów instalacyjnych określa się przejścia instalacji (np. rur, przewodów kominowych, pojedynczych kabli, wiązek kablowych), przez elementy oddzielenia pożarowego o wyznaczonej klasie odporności ogniowej. Zabezpieczenie przeciwpożarowe…

Continue Reading