Oświetlenie awaryjne – podział i rodzaje


Oświetlenie awaryjne – co to jest?

Mianem oświetlenia awaryjnego określa się oświetlenie, które stosowane jest podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Źródło zasilania opraw oświetlenia awaryjnego jest niezależne od zasilania odpraw oświetlenia podstawowego.

Podział oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z Polsą Normą dot. oświetlenia awaryjnego wyróżnia się następujący podział oświetlenia awaryjnego:

Podział oświetlenia awaryjnego

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

  1. Oświetlenie ewakuacyjne – jego celem jest umożliwienie ludziom bezpiecznego opuszczenia miejsca pobytu po zaniku napięcia w oświetleniu podstawowym.
  2. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – ma na celu właściwe oświetlenie dróg ewakuacyjnych umożliwiające ich identyfikację i użycie oraz możliwość zlokalizowania sprzętu ochrony przeciwpożarowej i sprzętu bezpieczeństwa.
  3. Oświetlenie strefy otwartej – służy oświetleniu dużych obszarów, celem zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia paniki oraz dotarcie ze strefy do najbliższego miejsca, z którego widoczna jest droga ewakuacyjna.
  4. Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, które przebywają lub uczestniczą w niebezpiecznym procesie oraz umożliwienie dokończenia niezbędnych działań w bezpieczny sposób przed ewakuacją ze strefy.
  5. Oświetlenie zapasowe – ma na celu takie oświetlenie chronionej strefy, aby możliwe było kontynuowanie wykonywanych czynności w sposób niezmieniony.

Dodatkowe definicje

Aby jeszcze poznać zagadnienia związane z oświetleniem awaryjnym, warto zaznajomić się także na poniższymi definicjami:

  1. Znak bezpieczeństwa – znak, który pokazuje ogólną informację dot. bezpieczeństwa. Efekt ten uzyskiwany jest dzięki kombinacji barw i kształtu znaku, a także dzięki dodatku grafiki i/lub części opisowej.
  2. Znak bezpieczeństwa oświetlony wewnętrznie – oświetlenie znaku bezpieczeństwa przez wewnętrzne źródło światła.
  3. Znak bezpieczeństwa oświetlony zewnętrznie – oświetlenie znaku bezpieczeństwa przez zewnętrzne źródło światła.

Wymagania dla oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne, podobnie jak inne urządzenia przeciwpożarowe są projektowane i instalowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dot. oświetlenia awaryjnego.

Więcej informacji na temat wymagań znajduje się w tym artykule.

Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Jak wszystkie inne urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej, oświetlenie awaryjne musi być poddawane przeglądom i konserwacji co najmniej raz w roku. Przeglądy polegają m. in. na włączeniu opraw oświetlenia awaryjnego w tryb pracy (odłączenie zasilania podstawowego), kontroli wymaganego czasu pracy, sprawdzeniu stanu zapasowych źródeł prądu, zmierzeniu natężenia światła w wymaganych miejscach.

Nasza firma wykonuje przeglądy, konserwację i pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego. Wykonujemy także projekty oświetlenia awaryjnego wraz planami graficznymi dla instalatorów oraz z uzgodnieniem z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. powyższego zagadnienia oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy oraz ochroną przeciwpożarową – zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *