Uwagi do protokołu powypadkowego po zatwierdzeniu


Dostaję wiele pytań dotyczących wnoszenia uwag przez poszkodowanego do zatwierdzonego już protokołu powypadkowego. Czy jest to możliwe? Odpowiedź w poniższym artykule.


Sporządzenie protokołu powypadkowego – termin.

Protokół powypadkowy sporządza się w terminie 14 dni po zgłoszeniu wypadku przez pracodawcę pracownikowi prowadzącemu sprawy BHP w zakładzie pracy.

Po sporządzeniu protokołu i przed jego zatwierdzeniem należy zapoznać z treścią poszkodowanego lub rodzinę poszkodowanego (w przypadku śmierci pracownika).

Uwagi do protokołu.

Poszkodowany lub rodzina mają prawo wglądu do dokumentacji związanej z wypadkiem oraz zgłoszenia pisemnych uwag do protokołu, które należy do tego protokołu dołączyć. Protokół powypadkowy po podpisaniu przez poszkodowanego (rodzinę) trafia do zatwierdzenia przez pracodawcę w terminie 5 dni od sporządzenia protokołu. Pracodawca na tym etapie postępowania również ma prawo do wniesienia uwag/sprostowania dokumentacji.

Po zatwierdzeniu protokołu przez pracodawcę następuje zakończenie postępowania powypadkowego.

Uwagi poszkodowanego po zatwierdzeniu protokołu.

Prawo nie przewiduje wprowadzenia poprawek do protokołu po zakończeniu postępowania powypadkowego. Zgodnie z informacjami, o których wspomniałem wcześniej – uwagi wnosi poszkodowany (rodzina) i pracodawca przed zatwierdzeniem protokołu.

Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego jedyną możliwością, która pozostaje poszkodowanemu jest odwołanie się do właściwego, wskazanego w protokole powypadkowym sądu.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z kwestiami bhp i ppoż zapraszam do kontaktu.

Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
[3] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *