Czy informować straż pożarną o próbnej ewakuacji?

W jakich przypadkach należy informować PSP o próbnej ewakuacji? Przepisem prawnym, który reguluje zagadnienie próbnej ewakuacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w…

Continue Reading