IBP

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – zawartość.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego? Wymagania w zakresie opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej…

Continue Reading