Materiały wykorzystywane w przepustach instalacyjnych.


Czym są przepusty instalacyjne?

Mianem przepustów instalacyjnych określa się przejścia instalacji (np. rur, przewodów kominowych, pojedynczych kabli, wiązek kablowych), przez elementy oddzielenia pożarowego o wyznaczonej klasie odporności ogniowej.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych ma na celu zatrzymanie pożaru w obrębie jednej strefy pożarowej. Prawidłowo wykonany przepust pozwala na zachowanie szczelności oraz izolacyjności ogniowej (parametry EI) przez czas wymagany dla elementu oddzielenia pożarowego.

Rodzaje przepustów instalacyjnych.

Przy zabezpieczaniu przepustów instalacyjnych stosuje się różne rozwiązania techniczne zgodne wybraną przez producenta przepustu aprobatą/oceną techniczną, w zależności od rodzaju zabezpieczanej rury, przewodu, kabla, wiązki kablowej itd. oraz rodzaju elementu oddzielenia pożarowego (ściana, strop). Można wyróżnić następujące rodzaje zabezpieczeń:

 1. Przejście rury palnej przez ścianę sztywną lub podatną.
 2. Przejście rury palnej przez strop sztywny.
 3. Przejście rury miedzianej przez ścianę sztywną lub podatną.
 4. Przejście rury miedzianej przez strop sztywny.
 5. Przejście rury stalowej lub miedzianej w izolacji palnej przez ścianę sztywną lub podatną.
 6. Przejście rury stalowej lub miedzianej w izolacji palnej przez strop sztywny.
 7. Przejście rury stalowej w izolacji niepalnej przez ścianę sztywną lub podatną.
 8. Przejście rury stalowej w izolacji niepalnej przez strop sztywny.
 9. Przejście kabli, wiązek kabli, korytek kablowych przez ścianę sztywną lub podatną.
 10. Przejście kabli, wiązek kabli, korytek kablowych przez strop sztywny.

Gdzie należy wykonać przepusty instalacyjne?

Wymagane prawnie miejsca, w których należy wykonać przepusty instalacyjne, zostały przedstawione w tym artykule.

Rodzaje materiałów wykorzystywanych w przepustach instalacyjnych.

Poniżej przedstawiono materiały wykorzystywane przy wykonywaniu zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, na podstawie materiałów firmy Mercor.

 1. Ogniochronne kołnierze pęczniejące – wykonane z jednej lub kilku warstw wkładów pęczniejących w obudowie niepalnej. Służące do zabezpieczenia przejść m.in. rur palnych o średnicy do 250mm lub wiązek rur palnych.

Ogniochronna opaska pęczniejąca
Źródło: https://www.mercor.com.pl/

2. Ogniochronne opaski pęczniejące – wykonane elastycznych taśm z materiału termoplastycznego, pęczniejącego pod wpływem wysokiej temperatury (powyżej 140 st. C). Stosowany do zabezpieczenia rur palnych o średnicy do 250mm oraz rur niepalnych w izolacji palnej, w przepustach kombinowanych.

Źródło: https://www.mercor.com.pl/

3. Płyty z wełny mineralnej – płyta z wełny mineralnej o odpowiedniej gęstości, pokryta farbą pęczniejącą (przykłady farb poniżej). Płyty stosowane w celu przyspieszenia wykonania przepustu poprzez jego właściwe wypełnienie materiałem niepalnym. wykonane elastycznych taśm z materiału termoplastycznego, pęczniejącego pod wpływem wysokiej temperatury (powyżej 140 st. C). Stosowany do zabezpieczenia rur palnych o średnicy do 250mm oraz rur niepalnych w izolacji palnej, w przepustach kombinowanych.

Źródło: https://www.mercor.com.pl/

4. Ogniochronne bandaże pęczniejące – wykonane z elastycznych taśm z materiału termoplastycznego na taśmie z włókna szklanego. Stosowane przy zabezpieczaniu rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych.

Ogniochronny bandaż pęczniejący
Źródło: https://www.mercor.com.pl/

5. Ogniochronne taśmy uszczelniające – składają się z warstw spienionego poliuretanu pokrytego warstawą pęczniejącego laminatu, zwiększającego objętość podczas pożaru. Stosowane przy uszczelnianiu szczelin i dylatacji budowlanych.

Ogniochronna tasma uszczelniająca
Źródło: https://www.mercor.com.pl/

6. Ogniochronne farby i masy pęczniejące – farby/masy tworzące powłoki ogniochronne, które wytwarzają podczas pożaru termoizolacyjna warstwę węglową. Stosowane przede wszystkim do uszczelniania pęknięć i przestrzeni w przepustach instalacyjnych. Każda z mas/farb wyróżnia się innym rodzajem gęstości, wytrzymałości i zastosowania. Wśród mas i farb ogniochronnych wyróżnić można:

 1. Polylack F
 2. Polylack K
 3. Polylack KG
 4. Polylack Elastic
Masa ogniochronna
Źródło: https://www.mercor.com.pl/

Nasza firma wykonuje zabezpieczenia przepustów instalacyjnych
zgodnie z Europejską Oceną Techniczną na podzespołach firmy Mercor. Każdy wykonany przepust jest właściwie zabezpieczony i oznakowany. Jeśli mają Państwo pytania dot. przepustów, prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *