Blog

Minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych

Ile wynoszą minimalne strefy zagrożenia wybuchem dla stacji paliw płynnych oraz magazynu gazu płynnego? Minimalne strefy zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu [1]: Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy…

Continue Reading

Warunki uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

13 punktów stanowiących podstawę uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z [1] podstawą do uzgodnienia projektu budowlanego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej stanowią dane, obejmujące…

Continue Reading

Jakie projekty trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą ppoż?

Uzgadnianie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej przez obiekt budowlany. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności…

Continue Reading