Analiza stanu BHP w firmie


Czym jest analiza stanu BHP?

Analiza stanu BHP to dokument zawierający kompleksowe informacje na temat realizacji zadań służby BHP, wypadków, zagrożeń na stanowiskach pracy i sugesti rozwiązań poprawiających bezpieczeńtwo i higienę pracy. Analiza stanu BHP w zakładzie pracy jest obowiązkowym dokumentem wymaganym prawnie. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia [1], który mówi, że do zakresy działania służby BHP należy m.in.:

Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Kto sporządza analizę BHP?

Dokument sporządzany jest przez osoby zajmujące się sprawami BHP w zakładzie pracy, są to:

 • służha BHP działająca w zakładzie pracy,
 • specjalista spoza zakłady pracy, wykonujący zadania służby BHP,
 • pracownik, któremu powierzono zadania BHP,
 • pracodawca wykonujący zadania służby BHP.

Co powinna zawierać analiza stanu BHP?

Przepisy nie definiują, co dokładnie powinien zawierać dokument. Zakres opracowania powinien opierać się na wiedzy i doświadczeniu pracowników służby BHP oraz odnosić się do konkretnego zakładu pracy. Warto, aby w dokumencie zawarte były co najmniej następujące informacje:

 • nazwa i dane zakładu pracy, charakter działaności, opis technologiczny itp.
 • odbyte w ciągu ostatniego roku szkolenia BHP wstępne i okresowe,
 • terminy wazności szkoleń oraz badań lekarskich pracowników,
 • informacje o ryzyku zawodowym na poszczególnych stanowiskach,
 • przeprowadzone badania i pomiary w środowisku pracy,
 • wykazaz sprzętu ochronnego oraz środków ochrony osobistej,
 • ilość wypadków w zakładzie pracy wraz z opisem,
 • wyposażenie zakładu w środki do udzielania pierwszej pomocy oraz do zwalczania pożaru,
 • warunki ewakuacji,
 • podsumowanie zawierające sugestie dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy sporządzeniu dokumentu lub mają jakiekolwiek pytania – zapraszam do kontaktu.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *