Kategorie zagrożenia ludzi ZL


Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe

 

Budynki oraz części budynków stanowiące oddzielne strefy pożarowe, z uwagi na sposób użytkowania i przeznaczenie, dzieli się na:

  1. PM – produkcyjno-magazynowe
  2. IN – inwentarskie
  3. ZL – zagrożenia ludzi (mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej):
  • ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się – aule, hale wystawowe, kina, kościoły, sale konferencyjne, supermarkety, teatry
  • ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się – aule, hale wystawowe, kina, kościoły, sale konferencyjne, supermarkety, teatry
  • ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II – banki, biura, budynki administracyjne, szkoły, sklepy, urzędy
  • ZL IV – mieszkalne – bloki mieszkalne, domy jednorodzinne
  • ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II – akademiki, bursy, hotele, koszary, motele, pensjonaty, schroniska

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *