Jakie gaśnice wymagają przeglądów UDT


Przegląd gaśnic – o czym zapominamy!

Podczas naprawy i legalizacji gaśnic zapominamy często, że gaśnica to nie tylko środek gaśniczy i gaz, który go wyzwala. To także, a może przede wszystkim zbiornik, którego szczelność i trwałość to jedne z elementów definiujących poprawność działania gaśnicy.

Urząd Dozoru Technicznego

Organem, który odpowiada za przeglądy zbiorników ciśnieniowych jest Urząd Dozoru Technicznego. Oznacza to, że niektóre gaśnice powinny być przeglądane nie tylko pod kątem środka gaśniczego. Wymagania stawia się także zbiornikowi na środek.

Poniżej przedstawione zostały gaśnice, które należy poddawać przeglądom przez UDT, z podziałem na rodzaj i ilość środka gaśniczego.

1. Zbiorniki gaśnic innych niż śniegowe o pojemności do 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem oraz zbiorniki na czynnik gaśniczy wszystkich gaśnic przenośnych (masa gotowej do użycia gaśnicy nie przekracza 20 kg), które zasilane są czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butla, nabój) – dozór uproszczony – brak wykonywania badań okresowych.

2. Zbiorniki gaśnic pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, bez wykładziny antykorozyjnej o pojemności powyżej 6 litrów, znajdujące się pod stałym ciśnieniem – dozór pełny – badanie co 3 lata, dla zbiorników oznaczonych  CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

3. Zbiorniki gaśnic:

  • pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody,
  • proszkowych,
  • halonowych;

o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym) – dozór pełny – badanie co 5 lat, dla zbiorników oznaczonych  CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

4. Zbiorniki gaśnic śniegowych i butle na czynnik pędny w gaśnicach – dozór pełny – badanie co 10 lat, dla zbiorników oznaczonych  CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

5. Gaśnice przewoźne – masa gotowej do użycia gaśnicy przekracza 20 kg (dawniej znane jako agregaty gaśnicze), zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika.

Zbiorniki na czynnik gaśniczy, zasilane czynnikiem pędnym z butli, będących wyposażeniem agregatów gaśniczych (gaśnic przewoźnych), objęte są rozporządzeniem [2]. Forma dozoru technicznego oraz terminy badań tych zbiorników zawarte są w załączniku do powyższego rozporządzenia (L.p. 62) – dozór pełny:

  • rewizja zewnętrzna – co 2 lata,
  • rewizja wewnętrzna – co 5 lat,
  • próba ciśnieniowa – co 10 lat.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszam do kontaktu!

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *