Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – WYJĄTKI


RKO nie takie samo w każdym przypadku!

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa to ogół czynności wykonywanych u poszkodowanych, u których nastąpiło przerwanie funkcji życiowych. Celem RKO jest utrzymanie stałego przepływu krwi przez serce i mózg, przywrócenie pracy układu krążenia, a także świadomości u poszkodowanego.

Szerzej o RKO, zwłaszcza praktycznym zastosowaniu napisałem w artykule – „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”.

W tym poście wyszczególnię przypadki, w których zaleca się lekką modyfikację RKO w celu zwiększenia skutecznej pomocy. Poniżej znajdują się 4 wyjątki w zakresie stosowania RKO.

1. Reanimacja niemowląt

 • sprawdzenie przytomności poprzez lekkie uderzenie w stópkę,
 • uciśnięcia klatki 2 palcami,
 • wdechy usta-nos,
 • stosunek uciśnięć/wdechów 3:1.

2. Reanimacja dzieci (do około 8 lat)

 • rozpoczynamy od 5 wdechów ratowniczych,
 • uciśnięcia klatki 1 dłonią,
 • stosunek uciśnięć/wdechów 15:2.

3. Reanimacja kobiet w ciąży

 • pod PRAWY bok podkładamy klin (bluzę, torbę itp.), umożliwia to kontakt substancji pomiędzy płodem i matką,
 • RKO jak w przypadku osoby dorosłej (30:2).

4. Reanimacja osób podtopionych i zatrutych

 • rozpoczynamy od 5 wdechów ratowniczych,
 • RKO zależne od wieku poszkodowanego,
 • ostrożnie przy odchylaniu głowy – możliwy uraz kręgosłupa w przypadku skoku do wody

Zapamiętaj, że rozpoczęcie reanimacji we wczesnej fazie zaniku funkcji życiowych zwiększa szansę przeżycia trzykrotnie! Nie bój się więc pomagać, a jeśli w przypływie emocji zapomnisz któregoś z powyższych wyjątków zapamiętaj, że lepiej zrobić cokolwiek, niż nie zrobić nic. Stosuj podstawową RKO 30:2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *